What are permanent prosthetic restorations?

Crowns and bridges can be made in a variety of ways and from different materials. Depending on the medical and aesthetic indications, we offer patients metal crowns or gold, veneered with composite or porcelain. It is also possible to use all-ceramic crowns. The differences are visible primarily in the final aesthetic effect. In the situation when the supragingival part of the tooth is destroyed, these restorations must be preceded by root reinforcement in the form of crown-root inlays.

What are removable prosthetic restorations?

Dentures made of acrylic to przede wszystkim protezy całkowite lub uzupełniające braki częściowe. Inna ich odmiana to protezy natychmiastowe - przygotowane przed zabiegiem ekstrakcji i zakładane bezpośrednio po usunięciu zębów. Protezy te są tańszą alternatywą dla protez szkieletowych. Trzeba jednak powiedzieć o ich działaniu ubocznym. Są to protezy osiadające tzn. po pewnym czasie (2-3 lat) zęby sztuczne stają się optycznie krótsze w stosunku do zębów własnych. Niebagatelne jest również destrukcyjne działanie protezy  akrylowej na pozostałe zęby – powoduje ona często przewlekłe stany zapalne dziąsła i obnażanie szyjek tych zębów.

Skeletal dentures , unlike acrylate ones, have a minimal palatal palatal discomfort for the patient. In classical variants, these prostheses must have braces in their structure, which are more or less visible. In aesthetic variants, we make skeletal dentures, which rest on telescopic crowns or latches or slides. In some cases, we offer patients with splints, or skeletal prostheses with a special rail supporting (securing) the teeth against
loosening.

What are clasped dentures?

Claspless frame denture is a prosthesis attached to special: latches, slides or telescopes, which makes it stabile and firm. This gives the user prosthesis freedom and comfort during talks and food, and a good cosmetic effect. One should always remember to consider combined methods, where implant prosthetics is widely used.