Co to jest?

Periodontologia to nauka zajmująca się przyzębiem, zespołem tkanek, które współdziałają ze sobą w utrzymywaniu łączności między zębem, a kością szczęki lub żuchwy.

Jaka jest funkcja przyzębia?

Przyzębie umożliwia prawidłową czynność uzębienia w czasie żucia pokarmów i formowania kęsów, oraz w fonacji, a także w zachowaniu estetycznego wyglądu. Przyzębie, będące składową częścią narządu żucia, ze względów klinicznych dzieli się na brzeżne i wierzchołkowe. Przyzębie brzeżne składa się z: dziąsła, ozębnej, cementu korzeniowego i kości wyrostka zębodołowego. Główną funkcją tkanek przyzębia jest przymocowanie zęba do kości i utrzymanie integralności powierzchni błony śluzowej w jamie ustnej.

Co to jest choroba przyzębia?

Choroby przyzębia, poza próchnicą, są najczęstszą przyczyną utraty uzębienia. Chorobami przyzębia nazywamy przewlekłe, nie nowotworowe procesy patologiczne ograniczone do tkanek dziąsła lub obejmujące także pozostałe tkanki przyzębia, które rozpoczynają się w przyzębiu brzeżnym. Choroby te w większości stanowią zapalenia. Dzieli się je klinicznie na:
zapalenia dziąseł i zapalenia przyzębia. Zapalenia dziąseł poprzedzają zapalenia przyzębia. Zapalenia dziąseł mogą utrzymywać się w ciągu wielu lat, a nawet całego życia. U większości osób rozwija się jednak zapalenie przyzębia.

Jakie jest leczenie?

Choroby przyzębia wymagają kompleksowego postępowania profilaktyczno - leczniczego, gdyż ma ona wiele przyczyn, a obraz kliniczny – wielopostaciowy. Wiadomo bowiem, że choroby przyzębia wywołuje kilka czynników, a zatem nie można oczekiwać skutecznych i trwałych wyników po zastosowaniu tylko jednej metody leczniczej.

Leczenie przyczynowe zapaleń przyzębia ma na celu eliminację bakteryjnych złogów nazębnych nad i poddziąsłowych oraz zapobieganie odkładaniu się nowej płytki nazębnej i kamienia. Cel ten możnaosiągnąć poprzez wykonanie dokładnego skalingu (usunięcia złogów nazębnych) nad - i poddziąsłowego oraz wypolerowanie oczyszczonych powierzchni, co zapobiega szybkiemu, ponownemu odkładaniu się płytki nazębnej. Zabieg skalingu jest zabiegiem profilaktycznym w zapobieganiu powstawaniu powierzchownych zapaleń
przyzębia. Jest również podstawowym zabiegiem leczniczym w zapaleniach dziąseł, a równocześnie jedną z metod zapobiegania przejściu w ciężkie zapalenie przyzębia. Praktyka dowodzi, że leczenie schorzeń przyzębia może być skuteczne, jeśli prowadzone jest kompleksowo. Obok leczenia zachowawczego i protetycznego duże znaczenie ma leczenie chirurgiczne, które oprócz wyłyżeczkowania i usuwania kieszonek patologicznych obejmuje usuwanie wad tkanek miękkich.

Co to jest kiretaż?

Najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym na przyzębiu jest kiretaż (otwarty lub zamknięty), czyli zabieg wyłyżeczkowania kieszonek dziąsłowych. Zabieg ten polega na dokładnym usunięciu z korzenia zęba płytki bakteryjnej, kamienia nazębnego, ziarniny wypełniającej kieszonkę dziąsłową wraz ze zmienionym zapalnie nabłonkiem. Do tego typu zabiegów używa się specjalistycznych instrumentów ręcznych. Jakość i rodzaj używanych narzędzi jest bardzo ważny, gdyż umożliwia dobre wygładzenie powierzchni korzenia, zapobiegając szybkiemu odkładaniu się nowych osadów i płytki bakteryjnej oraz decyduje o prawidłowym i szybkim gojeniu po wykonanym zabiegu.

Co to jest plastyka przedsionka?

Płytki przedsionek jamy ustnej leczy zabieg pogłębienia wykonywany szczególnie w okolicy dolnych zębów przednich. Wskazany jest w przypadkach wrodzonego płytkiego przedsionka lub płytkiego przedsionka nabytego w następstwie zaniku przyzębia lub pierwotnego albo wtórnego zwężenia strefy dziąsła. Odciąganie brzegu dziąsła ( pull syndrom ) przy ruchach wargi prowadzi do zaniku dziąsła i przesuwania zębów. Zatrzymywanie się resztek pokarmowych na dnie płytkiego przedsionka, blisko brzegu dziąsła, sprzyja jego zapaleniu.

Co to jest gingiwektomia?

Jest to chirurgiczny zabieg leczniczy polegający na usunięciu przerośniętych dziąseł i przywróceniu im naturalnego kształtu i zdrowego wyglądu.

Co to jest operacja płatowa?

Jest to zabieg pozwalający na uzupełnienie brakującej kości wyrostka zębodołowego. Lukę po kości wypełnia się spacjalnym materiałem kościotwórczym. Lekarz przecina i odciąga tkankę dziąsła, aby uzyskać dostęp do korzenia zęba i otaczającej go kości. Następnie oczyszcza korzeń zęba zgodnie z metodą o nazwie „scaling and planning”, aby usunąć cały
kamień nazębny i inne czynniki, które utrudniają powierzchni korzenia zęba ponowne przyłączanie wiązadeł przyzębia. Materiał wszczepiany umieszcza się w obszarze brakującej kości, a tkanki dziąsła umieszcza się na właściwym miejscu i zamyka miejsce zabiegu zaszywając je.

Co to jest szynowanie zębów?

Postępująca choroba przyzębia może prowadzić do rozchwiania zębów. Gdy zawodzi leczenie chirurgiczne lub farmakologiczne szynowanie, czyli unieruchamianie zębów jest metodą z wyboru lub współpracującą z powyższymi. Unieruchamianie grupy zębów umożliwia ich stabilizację, poprawne zwarcie, polepsza estetykę i przywraca uśmiech.